Vores medarbejdere

I Asterias yder vi en specialiseret indsats, som forstår målgruppens behov. Derfor sørger vi for, at alle vores medarbejdere har de rette faglige kompetencer og har mulighed for løbende sparring. 

Alle vores aflastere og kontaktpersoner har erfaring med at arbejde med børn og unge indenfor specialområdet og har typisk en relevant uddannelsesmæssig baggrund. De kan også være fx pædagog-, lærer- eller psykologistuderende.

Vores socialfaglige koordinator, Mie Køster, er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring med vores målgruppe. Hun sørger for løbende faglig sparring med medarbejderne og for at understøtte kvaliteten i arbejdet. Derudover lægger vi vægt på, at vores medarbejdere sparrer med hinanden i dagligdagen og deltager i supervision og sparring med Søstjerneskolens medarbejdere.

Som led i den løbende kompetenceudvikling deltager vores medarbejdere også i Søstjerneskolens faglige temadage.

Vi er yderst bevidste om, at stabilitet og kontinuitet skaber de bedste resultater i opgaveløsningen. Vores medarbejdere arbejder som oftest på egen hånd med barnet/den unge i familiernes hjem eller i Søstjerneskolens lokaler. Vi er derfor opmærksomme på, at vores medarbejdere oplever at være en del af en arbejdsplads, som også tilbyder et kollegialt fællesskab. Det er vores overbevisning, at det medvirker til at vores medarbejdere ikke føler sig alene i opgaveløsningen, selvom de er på egen hånd i dagligdagen sammen med barnet/den unge. 

Socialfaglig koordinator

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR

Mie Køster

Aflastere og kontaktpersoner

Amalie

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Amalie

Astrid

KONTAKTPERSON

Astrid

KONTAKTPERSON

Carolinne

Christine (1 of 1)

KONTAKTPERSON

Christine

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Jakob

Jeppe

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Jeppe

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Marcel

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Nicklas

Sebastian

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sebastian

Sofie (1 of 1)

AFLASTER OG KONTAKTPERSON

Sofie

Lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til jer